Poslední aktualizace: 1.10.2022 19:03

Před použitím webových stránek https://jibejaha.cz (dále jen “webové stránky”) provozované Janem Franckem (dále jen “my”, “nás”, “naše”) si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby (dále jen “Podmínky”, “Podmínky služby”), neboť tyto Podmínky služby obsahují důležité informace týkající se omezení naší odpovědnosti. Naše adresa je Přemyslovská 179, 47163 Staré Splavy, Česká republika. Naše telefonní číslo je +420 733 694 574. Váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny, mimo jiné na návštěvníky, uživatele a další osoby, které chtějí přistupovat na Webové stránky a používat je.

Přístupem na Webové stránky nebo jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s jakoukoli částí Podmínek nesouhlasíte, nemáte naše svolení k přístupu na Webové stránky nebo jejich používání.

Naše nabídky a ceny

Na těchto Webových stránkách nabízíme služby. Ceny těchto služeb naleznete uvedené na Webových stránkách. Tato cena zahrnuje všechny příslušné daně a další poplatky.

Nákupy

Při nákupu na Webových stránkách si budete moci vybrat zpracovatele plateb třetích stran, který bude shromažďovat vaše platební údaje a zpracovávat vaši platbu. Nákupy můžete provádět pomocí následujících zpracovatelů plateb třetích stran: Apple Pay, Google Pay a Stripe. Neneseme odpovědnost za shromažďování, používání, sdílení nebo zabezpečení vašich platebních údajů těmito zpracovateli plateb třetích stran. Zpracovatelé plateb třetích stran přijímají následující platební metody: bankovní převod, hotovost, MasterCard a Visa.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte zákonné právo použít platební metodu (metody) v souvislosti s jakýmkoli nákupem a že informace, které nám a zpracovateli (zpracovatelům) plateb třetích stran poskytujete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Storno podmínky

Nabízíme možnost zrušení nákupu služeb nabízených na našich Webových stránkách. Zrušení nabízíme pouze před provedením služby. Svou objednávku můžete zrušit tak, že nás kontaktujete. Při zrušení nákupu vám nebude účtován žádný storno poplatek. V případě zrušení nákupu vám vrátíme celou kupní cenu, kterou jste zaplatili.

Vyhrazujeme si právo zrušit váš nákup před provedením služby. O tom, že plánujeme váš nákup zrušit, vás budeme neprodleně informovat.

V případě zrušení nákupu vám vrátíme celou kupní cenu, kterou jste zaplatili.

Pravidla pro vrácení peněz

Nabízíme vrácení peněz za nákupy služeb nabízených na našich webových stránkách. Abyste měli nárok na vrácení peněz, musíte nám podat žádost kdykoli od data nákupu tak, že nás kontaktujete.

Nabízíme vrácení peněz za nákupy služeb nabízených na našich webových stránkách z jakéhokoli důvodu.

Zálohy

Můžeme vás požádat o poskytnutí zálohy na jakýkoli nákup služeb nabízených na našich Webových stránkách. Záloha je částečná platba celkové kupní ceny, která pomůže uhradit naše skutečné náklady při poskytování služeb.

V případě zrušení služby vám vrátíme zálohu, kterou jste zaplatili.

Pokud službu zrušíte, vrátíme vám zálohu, kterou jste zaplatili.

Vklady

Můžeme vás požádat o složení zálohy za nákupy služeb nabízených na našich webových stránkách. Záloha je platba provedená za účelem rezervace služeb.

V případě zrušení nákupu vám vrátíme zálohu, kterou jste zaplatili.

Pokud nákup zrušíte, vrátíme vám zálohu, kterou jste složili.

Záruka na nákupy

Na nákupy služeb poskytujeme následující záruky:

 • Služby budou provedeny s přiměřenou péčí a zručností;
 • Služby jsou vhodné pro jakýkoli stanovený účel a požadovaný výsledek;
 • Služby budou provedeny v přiměřené lhůtě.

Tato záruka platí 2 roky od data nákupu.

S výjimkou výše uvedeného a v rozsahu povoleném zákonem jsou položky nebo služby prodávané na těchto webových stránkách poskytovány “tak, jak jsou”, S výjimkou výše uvedeného se na položky nebo služby zobrazované nebo prodávané na těchto webových stránkách nevztahuje žádná výslovná záruka. Upozorňujeme, že můžete mít další zákonná práva, která vám poskytují zákony na ochranu spotřebitele. Tato práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

Opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že nápravným opatřením v případě porušení těchto podmínek, pokud se týkají vašeho nákupu, je výměna. Souhlasíte také s tím, že nápravným opatřením v případě porušení těchto podmínek služby, které se týká vašeho nákupu, je uplatnění řešení sporů, jak je uvedeno níže v části “rozhodné právo, oddělitelnost, řešení sporů, místo konání a zřeknutí se hromadných žalob”. V rozsahu povoleném zákonem jsou tyto prostředky nápravy určeny jako vaše jediné a výlučné prostředky nápravy v případě porušení těchto Podmínek služby v souvislosti s vaším nákupem.

Účty

Vytvořením účtu na našich webových stránkách zaručujete, že jste starší 18 let a že informace, které nám poskytnete, jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace mohou vést k okamžitému zrušení vašeho účtu na Webových stránkách.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla, mimo jiné včetně omezení přístupu k vašemu počítači a/nebo účtu. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Vyhrazujeme si právo váš účet kdykoli zrušit podle vlastního uvážení. Svůj účet můžete ukončit tak, že nás kontaktujete nebo prostřednictvím svého účtu na webových stránkách.

Komentáře a nahrávání obsahu

Odesláním komentáře nebo nahráním obsahu na tyto Webové stránky udělujete Janu Franckemu celosvětovou, nevýhradní, trvalou a bezplatnou licenci k reprodukci, zveřejnění a šíření komentáře nebo obsahu. Když na tuto Webovou stránku vložíte komentář nebo nahrajete jakýkoli obsah, souhlasíte s tím, že takový komentář nebo obsah mohou vidět jiné strany, a je vaší odpovědností zajistit, aby komentář nebo obsah neobsahoval žádné důvěrné nebo vlastnické informace. Jste také odpovědní za to, že váš obsah nebo komentář neporušuje žádné zákony, pravidla nebo předpisy. Vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit jakýkoli obsah nebo komentář podle vlastního uvážení.

Níže je uveden neúplný seznam typů obsahu nebo komentářů, které je zakázáno zveřejňovat na našich webových stránkách:

 • Obsah, který obtěžuje ostatní;
 • Obsah, který je diskriminační nebo urážlivý;
 • Nadávky a jiný urážlivý obsah;
 • Pornografický a sexuálně explicitní obsah;
 • Obsah zobrazující, znázorňující nebo naznačující násilí;
 • Obsah, který zneužívá nebo týrá děti;
 • Obsah, který nabádá k nezákonným činům nebo se jich dopouští;
 • Obsah, který bez souhlasu sdílí osobní údaje;
 • Obsah porušující něčí práva, včetně práv duševního vlastnictví;
 • Obsah propagující produkty nebo služby bez našeho souhlasu;
 • Obsah, jehož účelem je rozesílání spamu ostatním.

Zakázaná použití

Souhlasíte s tím, že budete tyto webové stránky vždy používat v souladu se všemi platnými zákony, pravidly, předpisy a těmito podmínkami. Níže je uveden neúplný seznam zakázaných způsobů použití těchto Webových stránek. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné z následujících zakázaných použití:

 1. Vydávat se za společnost JIBE JAHA nebo její zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti či divize nebo se za ně pokoušet vydávat;
 2. Zkreslování své identity nebo příslušnosti k jakékoli osobě nebo subjektu;
 3. Zasílání nebo pokus o zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, mimo jiné včetně spamu, nevyžádané pošty, řetězové pošty nebo jakéhokoli podobného materiálu;
 4. Zapojení do jakéhokoli chování, které omezuje nebo brání jakékoli osobě v používání nebo užívání těchto webových stránek nebo které by podle našeho uvážení mohlo poškodit nás nebo uživatele těchto webových stránek nebo vystavit nás nebo ostatní uživatele odpovědnosti;
 5. Používání Webových stránek způsobem, který by mohl Webové stránky znemožnit, přetížit, poškodit nebo znehodnotit nebo narušit jejich používání jinou stranou;
 6. Používání jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné podobné automatické technologie, procesu nebo prostředku k přístupu na Webové stránky nebo jejich používání za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na těchto Webových stránkách;
 7. Používání jakýchkoli manuálních postupů nebo prostředků k monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na těchto Webových stránkách nebo k jakémukoli jinému neoprávněnému účelu; Používání jakéhokoli zařízení, softwaru, prostředků nebo postupů, které narušují řádné fungování Webových stránek, mimo jiné včetně virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiných podobných materiálů;
 8. Pokusy o získání neoprávněného přístupu, zasahování, poškozování nebo narušování jakýchkoli částí Webových stránek, serveru(ů), na kterém(ých) jsou Webové stránky uloženy, nebo jakéhokoli serveru, počítače nebo databáze připojené k Webovým stránkám;
 9. Pokus o napadení nebo útok na Webové stránky prostřednictvím útoku na odepření služby nebo distribuovaného útoku na odepření služby;
 10. Jiným způsobem se pokoušet narušit řádné fungování Webových stránek;
 11. Používání Webové stránky způsobem, který porušuje platné zákony, pravidla nebo předpisy provincie, území, státu nebo země.

V rozsahu povoleném zákonem jsou tyto Webové stránky poskytovány “tak, jak jsou”, Na tyto Webové stránky se nevztahuje žádná výslovná záruka. Upozorňujeme, že můžete mít další zákonná práva, která vám poskytují zákony na ochranu spotřebitele. Tato práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

V rozsahu povoleném zákonem neneseme žádnou odpovědnost za dostupnost, chyby nebo nepřesnosti informací, produktů nebo služeb poskytovaných na těchto webových stránkách. Může dojít ke zpoždění při aktualizaci informací na těchto Webových stránkách a v naší reklamě na jiných webových stránkách. Informace, produkty a služby uvedené na těchto Webových stránkách mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti nebo nemusí být úplné či aktuální. Produkty nebo služby mohou mít nesprávnou cenu nebo mohou být nedostupné. Výslovně si vyhrazujeme právo opravit případné chyby v cenách na našich Webových stránkách. Pokud zjistíte, že se na těchto Webových stránkách nebo na námi zaslaných fakturách či objednávkách vyskytla chyba, neprodleně nás informujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Zahrnutí nebo nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby na těchto Webových stránkách nepředstavuje schválení nebo doporučení takového výrobku nebo služby z naší strany.

Škody a omezení odpovědnosti

Jan Francke v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku, v souvislosti nebo jakýmkoli způsobem související s vaším přístupem na tyto Webové stránky, jejich zobrazením nebo používáním nebo s prodlevou či nemožností přístupu na tyto Webové stránky, jejich zobrazením nebo používáním, mimo jiné včetně vašeho spoléhání se na názory nebo informace uvedené na těchto Webových stránkách; jakýmikoliv počítačovými viry, informacemi, softwarem, propojenými webovými stránkami provozovanými třetími stranami, produkty nebo službami získanými prostřednictvím těchto Webových stránek, ať už na základě teorie smlouvy, deliktu, přísné odpovědnosti, zákonů na ochranu spotřebitele nebo jinak, a to i v případě, že Jan Francke byl upozorněn na možnost vzniku takových škod.

Toto omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizika mezi vás a nás. Omezení uvedená v této části zůstávají v platnosti a platí i v případě, že se zjistí, že jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto Podmínkách používání nesplnil svůj základní účel. Omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách používání jsou ve prospěch Jana Francke. Celková odpovědnost Jana Francke vyplývající z těchto webových stránek nebo s nimi související, ať už vznikla v důsledku porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, je omezena na výši poplatků, které Jan Francke od vás skutečně obdržel.

Upozorňujeme, že můžete mít další zákonná práva, která vám poskytují zákony na ochranu spotřebitele. Tato práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, nikoliv námi. Tyto hypertextové odkazy poskytujeme pouze pro vaši informaci. Tyto webové stránky nekontrolujeme a neodpovídáme za jejich obsah ani za ochranu osobních údajů či jiné postupy těchto webových stránek. Dále je vaší odpovědností přijmout opatření, abyste se ujistili, že jakýkoli odkaz, na který kliknete, nebo software, který stáhnete, ať už z těchto webových stránek nebo jiných webových stránek či aplikací, neobsahuje takové prvky, jako jsou viry, červi, trojské koně, vady a jiné prvky destruktivní povahy. Naše uvedení hypertextových odkazů na takové webové stránky neznamená, že podporujeme materiál na těchto webových stránkách nebo že jsme ve spojení s jejich provozovateli.

Oznámení o duševním vlastnictví a DMCA a postup v případě nároků na porušení duševního vlastnictví

Veškerý obsah těchto webových stránek je vlastnictvím ©2022 JIBE JAHA nebo třetích stran. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto Webové stránky a veškerý obsah a další materiály na těchto Webových stránkách, mimo jiné včetně všech log, návrhů, textu, grafiky, obrázků, informací, dat, softwaru, zvukových souborů a jejich uspořádání (souhrnně “Obsah”), vlastnictvím společnosti JIBE JAHA a jsou buď registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo jinak chráněným duševním vlastnictvím společnosti JIBE JAHA nebo třetích stran v České republice a/nebo jiných zemích.

Pokud jste si vědomi možného porušení našeho duševního vlastnictví, kontaktujte prosím Jana Franckeho na adrese venca@jibejaha.cz.

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že obsah zveřejněný na webových stránkách porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo subjektu.

Pokud se v dobré víře domníváte, že Obsah porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete nám vy nebo váš zástupce zaslat písemné oznámení o takovém porušení s názvem “Porušení práv duševního vlastnictví – DMCA”. Vaše oznámení nám musí obsahovat následující informace:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele práv duševního vlastnictví;
 2. Popis díla, o němž tvrdíte, že bylo porušeno, včetně adresy URL (tj. adresy webové stránky) místa, kde se dílo nebo jeho kopie nachází;
 3. Vaše jméno, e-mail, adresu a telefonní číslo;
 4. A vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné užití není povoleno vlastníkem díla, jeho zástupcem nebo zákonem.

Upozorňujeme, že vaši stížnost nebudeme vyřizovat, pokud nebude řádně vyplněna nebo bude neúplná. Za jakékoli nepravdivé prohlášení nebo tvrzení ve zlé víře ohledně porušení vašich práv duševního vlastnictví obsahem na těchto webových stránkách můžete být pohnáni k náhradě škody, mimo jiné včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení.

Svůj nárok nám můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese:

Jan Francke
venca@jibejaha.cz
+420 733 694 574
Přemyslovská 179, 47163 Staré Splavy, Česká republika

Rozhodné právo, oddělitelnost, řešení sporů a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem bez ohledu na jeho kolizní ustanovení. Tyto podmínky se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Jednotným obchodním zákoníkem ani Incoterms.

Pokud nebudeme vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek soudem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti.

Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související, mimo jiné včetně jejich výkladu nebo porušení, budou řešeny u příslušného soudu v Anglii.
Změny Podmínek služby

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky služby kdykoli změnit. O provedení jakýchkoli změn těchto Podmínek služby vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím zveřejnění aktualizovaných Podmínek služby na těchto webových stránkách.

Otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich podmínek služby, kontaktujte nás na adrese venca@jibejaha.cz.